Politica de confidenţialitate

NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În cadrul acestei pagini veţi regăsi modul în care Centrul Medical Fiziorein prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Această notă se aplică în legătură cu prelucrările de date realizate de Centrul Medical Fiziorein. Acest document este relevant pentru dumneavoastră indiferent de poziția în care vă aflați: client, partener – persoană fizică, reprezentant al unui partener – persoană juridică, solicitant al unei oferte sau persoană care ne contactează în alte scopuri (e.g., în legătură cu cereri sau reclamații), vizitator al unuia dintre sediile ori punctele noastre de lucru, fost/ actual/ potențial angajat, intern, vizitator al site-ului nostru, etc.

Această notă tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:

(a)            categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;

(b)            scopurile pentru care prelucrăm acele date cu caracter personal;

(c)            temeiurile care justifică prelucrările noastre; 

(d)            persoanele către divulgăm datele;

(e)            perioada pentru care stocăm datele; 

(f)             consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră;

(g)            drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;

(h)            detaliile noastre de contact; și

(i)             situațiile în care se aplică această notă informare și modificările sale.

1.              CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI

1.1           Clienți actuali sau potențiali ai Centrului Medical Fiziorein

Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pentru: 

(i)             Furnizarea serviciilor noastre. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a vă transmite o ofertă (la cererea dumneavoastră), pentru a încheia și executa contractul cu dumneavoastră, și pentru a ne asigura că vă furnizăm serviciile solicitate. Putem colecta și prelucra aceste date și prin intermediul call-center-ului. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și/ sau executării contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

Vom prelucra în principal datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume, alte date din documentul de identitate) și, dacă avem o relație contractuală cu dumneavoastră, datele incluse în contractul cu dumneavoastră – inclusiv datele cu caracter medical necesare pentru executarea contractului.

(ii)            Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră. Putem colecta și prelucra aceste date și prin intermediul call-center-ului.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți. 

(iii)          Comunicare în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din inițiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră. Putem colecta și prelucra aceste date și prin intermediul call-center-ului.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală. 

1.2           Membri (angajați, colaboratori etc.) ai partenerilor noștri contractuali – persoane juridice

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru: 

(i)             Menținerea relației contractuale cu companiile din care faceți parte. Pentru a putea să colaborăm cu compania din care faceți parte (inclusiv pentru a comunica cu dumneavoastră pentru soluționarea eventualelor probleme pe care compania dumneavoastră sau Centrul Medical Fiziorein le întâmpină în legătură cu contractul dintre acestea), va trebui să prelucrăm date cu caracter personal care se referă la dumneavoastră. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, poziție, angajator, număr de telefon, adresă de e-mail.

(ii)            Comunicare în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră de a primi astfel de comunicări de la noi sau, după caz, pe interesele noastre legitime, acolo unde în urma analizei noastre am ajuns la concluzia că interesele noastre legitime prevalează. 

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală.

1.3           Parteneri contractuali ai noștri – persoane fizice (parteneri de afaceri, nu clienți)

Atunci, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i)             Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu dumneavoastră. Este necesar să prelucrăm anumite informații care se referă la dumneavoastră pentru a putea începe și menține colaborarea cu dumneavoastră. 

În acest caz, ne vom baza prelucrarea datelor care se referă la dumneavoastră pe necesitatea acesteia pentru încheierea / executarea contractului dintre dumneavoastră și noi.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, date din actul de identitate.

(ii)            Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

(iii)          Comunicare în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră de a primi astfel de comunicări de la noi sau, după caz, pe interesele noastre legitime, acolo unde în urma analizei noastre am ajuns la concluzia că interesele noastre legitime prevalează. 

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală.

1.4           Membri ai autorităților publice?

Atunci, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspunsul la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.

Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faci parte și semnătura dumneavoastră în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiteți o solicitare de informații din partea autorității – angajatorul dumneavoastră, vă vom prelucra datele (nume, prenume, poziție, angajator) pentru a răspunde.

1.5           Candidați la poziții/ stagii de practică în cadrul Centrului Medical Fiziorein

Atunci, e posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru desfășurarea procesului de recrutare

Pentru a putea să analizăm aplicația dumneavoastră, este necesar să prelucrăm datele incluse în aceasta. Aceste date vor include de regulă numele, prenumele, datele dumneavoastră de contact (număr de telefon și adresă de e-mail), experiența dumneavoastră profesională, studii și orice alte informații din CV și din alte documente pe care le-am putea solicita de la dumneavoastră ori pe care ni le transmiteți voluntar. 

În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor dumneavoastră pe încheierea / executarea contractului de muncă, stagiu etc. cu dumneavoastră, sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

În situația în care vă vom cere să asigurați transmiterea către noi a unor scrisori de recomandare, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre dumneavoastră. În acest caz, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi persoanele respective. De asemenea, în acest caz vom prelucra date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori (în temeiul consimțământului lor) și privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective (în temeiul intereselor noastre legitime).

1.6           Dacă sunteți un vizitator al sediului, al punctelor de lucru sau al altor incinte ale noastre

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor.

În unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video (CCTV), pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu dumneavoastră (și, eventual, vocea dumneavoastră). În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin plăcuțe de informare, conform legii. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre. 

De asemenea, la recepție vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, precum și informații privind scopul vizitei, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim. 

1.7           Dacă sunteți un vizitator al site-urilor noastre sau ați interacționat cu vreuna dintre paginile noastre pe rețelele de socializare

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i)             Îmbunătăţirea experienţei pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiți, pentru a soluționa problemele pe care le-ați putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesați website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră; informații despre locul în care vă aflați când accesați website-ul nostru.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care folosim tehnologia cookies și tehnologii similare, vă rugăm să accesați politica noastră dedicată.

Temeiul prelucrării va fi în cele mai multe cazuri consimțământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim.

(ii)            Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT și protecția acestora. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru: gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT; protejarea datelor şi a sistemelor noastre împotriva atacurilor şi a altor acte similare în mediul virtual. 

În acest caz, ne vom întemeia prelucrarea pe interesele noastre legitime sau, după caz, îndeplinirea obligațiilor noastre legale.

1.8           În general, în orice poziție vă aflați

Putem, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

(i)             Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le adresați. 

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți. 

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră (dacă există) sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

(ii)            Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să avem o obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a vă prelucra într-un alt mod datele. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale ale noastre.

(iii)          Realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni. În contextul unor tranzacții, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități, deși vom încerca să reducem pe cât posibil aceasta. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.

(iv)          Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

(v)            Prevenirea fraudelor. Suntem interesați ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de legalitate. De aceea, putem prelucra datele dumneavoastră (cum ar fi prin transmiterea acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – auditori, avocați etc. ori prin consultarea acestor date). În aceste cazuri, prelucrarea va fi justificată de interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre (cum ar fi obligații impuse prin legislația în domeniul prevenirii spălării banilor)

1.9           Despre datele terților

Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții dumneavoastră, membrii dumneavoastră de familie, persoanele aflate în întreținerea dumneavoastră etc.), trebuie să vă asigurați că i-ați informat despre aceasta și că i-ați îndrumat spre această informare cu privire la modul în care Centrul Medical Fiziorein prelucrează datele cu caracter personal. 

Vom informa respectivele persoane în mod corespunzător despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

2.              CUI VOM DIVULGA DATELE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. 

Încercăm să limităm accesul la datele al persoanelor din afara Centrului Medical Fiziorein care vă prelucrează datele cu caracter personal (ie, compania căreia i-ați furnizate datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră). Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos.

Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: alte companii din grupul Centrului Medical Fiziorein, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi sau pentru alte companii din grupul Centrului Medical Fiziorein în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane. 

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

3.              ÎN CE CONDIȚII AM PUTEA TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE STATE TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.

4.              CÂT VOM PĂSTRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate. 

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

5.              CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu dumneavoastră, să vă vindem produsele sau să îți prestăm serviciile noastre, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care v-ar putea interesa.

6.              INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

7.              DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi: 

·      Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

·      Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm.

·      Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm.

·      Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm.

·      Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră  de către noi sau în numele nostru.

·      Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm.

·      Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră  în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră  pe care am realizat-o înainte de retragere.

·      Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Datele de contact ale ANSPDCP se regăstesc pe website-ul  www.dataprotection.ro.

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră  de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos. 

8.              DATELE NOASTRE DE CONTACT

Ne puteți contacta la detaliile de mai jos.

Datele noastre de contact

Centrul Medical FIZIOREIN

Strada Petre Ispirescu 12, București 052034

Telefon: 0725 983 930

 

9.              CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ INFORMARE

Această informare generală se aplică în legătură cu prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră către Centrul Medical Fiziorein.

Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care vă prelucrează datele în alt mod prin website-urile noastre sau pe rețelele de socializare în legătură cu paginile noastre.

10.           MODIFICĂRILE ACESTEI POLITICI

Este posibil să modificăm această politică. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 20 de zile înainte de intrarea sa în vigoare.

Această versiune a acestei politici va intra în vigoare la 12.10.2022

11.           CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ

·               Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

·               Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

·               Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

·               Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

·               Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

·               Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată. 

·               Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.

·               Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://fiziorein.ro.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings
Facebook
YouTube
Instagram
Open chat
Bună ziua!
Cu ce vă putem fi de folos?
Politică de confidenţialitate
@ 2022 Fiziorein